Dětské běhy v Rožnově p. R.

V rámci 20. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka, který je věnován odkazu slavného českého atleta a nejlepšího olympionika minulého století, budou pořádány také dětské běhy. Město Rožnov p. R. chce svou podporou tohoto závodu přispět k trvalému zájmu o běžecký sport nejen na vrcholové úrovni, ale především na úrovni rekreační.

Běh dětí

Pořadatel:
Středisko volného času Rožnov p. R., Město Rožnov p. R., TJ Rožnov p. R.
Datum:
17. 9. 2022
Prezentace:
od 8.15 hodin, ukončení 30 minut před startem příslušné kategorie
Přihlášky:
na místě, nebo na email
Místo konání:
Valašské muzeum Rožnov p. R. - Dřevěné městečko
Start/cíl:
u Rožnovské radnice (Dřevěné městečko VMP)
Startovné:
zdarma
Tratě:
asfalt, nezpevněný povrch
Ocenění:
medaile, diplom a ceny pro první tři v každé kategorii, sladká pozornost pro všechny účastníky
Vyhlášení výsledků:
vyhlášeni budou závodníci na 1.-3. místě v každé kategorii
Upozornění:
závodnici běží na vlastní nebezpečí
Přihlášení před závodem:
Start Kategorie Trať
9:00 hod. ročník 2017 a mladší - chlapci 150 m
9:10 hod. ročník 2017 a mladší - dívky 150 m
9:20 hod. ročník 2015 až 2016 - chlapci 300 m
9:30 hod. ročník 2015 až 2016 - dívky 300 m
9:40 hod. ročník 2013 až 2014 - chlapci 400 m
9:55 hod. ročník 2013 až 2014 - dívky 400 m
10:10 hod. 1 blok vyhlášení výsledků  
10:30 hod. ročník 2011 až 2012 - chlapci 600 m
10:45 hod. ročník 2011 až 2012 - dívky 600 m
11:00 hod. ročník 2009 až 2010 - chlapci 600 m
11:10 hod. ročník 2009 až 2010 - dívky 600 m
11:20 hod. ročník 2007 až 2008 - chlapci 800 m
11:30 hod. ročník 2007 až 2008 - dívky 800 m
11:40 hod. 2 blok vyhlášení výsledků  

Kulturní program

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R., Dřevěné městečko

VSTUP DO DŘEVĚNÉHO MĚSTEČKA A NA VŠECHNY DOPROVODNÉ AKCE ZDARMA.

V rámci akce budou pořizovány dokumentační obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Město Rožnov p. R. nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ.