Štafetový závod dvojic

Kategorie

Závod se skládá ze dvou úseků

Trasa je shodná s trasou hlavního závodu.

Startovné za celou dvojici je 300 Kč. Startovné u štafet se hradí pouze bezhotovostně do 15. září 2021, a to jednou platbou na č.ú. (obdržíte emailem po registraci) ve výši 300 Kč za oba členy dohromady. Do předmětu platby uveďte příjmení obou závodníků + slovo „štafeta“.

Přeprava závodníků štafet se bude řešit individuálně, jednotlivými závodníky štafet, po domluvě s Jiřím Haraštou.

V ostatních věcech se závod řídí dle pravidel hlavního závodu Běhu rodným krajem Emila Zátopka.

Výsledková listina